Sony WM-DD22: popravka fleksibilnog kabla

Submitted on: 30 јул 13

Website Address:

Category: My workshop

Website Rating:

Author's Description:

Iako je pripadao osnovnoj ponudi DD modela (jedino je WM-DD11 bio ispod njega), WM-DD22 je odličan vokmen. Primena plastike je evidentna, ali ona je dobrog kvaliteta, a metal je prisutan tamo gde je  bitno: kućište uređaja, kvalitetan zamajac i slično.

DD modeli nose oznaku po tipu pogona koji je Sony nazvao Disc Drive. Pomenuti sistem praktično eliminiše nedostatke klasičnog remenskog prenosa u smislu pojave zavijanja i podrhtavanja tona pri naglim promenama položaja uređaja, recimo pri trčanju. Ingeniozni sistem se sastoji od motora koji se direktno naslanja na donju stranicu zamajca i tako ga okreće usled dejstva frikcije. Naravno, metalna osovina motora i metalni zamajac bi proklizavali u međusobnom dodiru, pa je zamajac sa donje strane dodatno presvučen slojem fine gume na koju se motor naslanja i preko nje vrši rotaciju zamajca. Dodatno, postavljena je i servo petlja preko senzora broja obrtaja zamajca i elektronike (sa referencom kvarcnog kristala) koja to reguliše. Ostatak mehanike „krade“ snagu sa zamajca i vrši druge poslove.

Ovakav sistem sam, van Sony-ja, sreo jedino na jednom od vokmena pravljenih u nekadašnjem Sovjetskom Savezu. Princip je bio identičan, samo su elementi bili veći.

Elektronika WM-DD22 se sastoji od pojačavača za reprodukciju, Dolby kola i kola za regulaciju rada motora.

Iako ofucan, vokmen mi je privukao pažnju na lokalnoj pijaci. Kada sam ga doneo kući, ispostavilo se da jedan kanal nije radio –  odmah sam pomislio da je reč o odlemljenom konektoru za slušalice, jer se to često dešava pri padu, grubljem rukovanju i slično.

Nekoliko dana kasnije sam ga otvorio i, začudo, konektor je bio na mestu a svi lemovi dobri. Počeo sam da tražim kvar i ustanovio da je pukao fleksibilni kabl koji vodi signal od glave za reprodukciju do ulaza u pojačavač. Pukotina na jednoj signalnoj liniji kabla bila je jedva vidljiva, ali dovoljna da izazove prekid.

Popravku sam realizovao tako što sam prvo odsekao fleksibilni kabl na samom izlasku sa glave. Nije bilo potrebe da ga odlemim jer bi montaža drugog kabla onda bila složenija. Kao zamensko rešenje može se koristiti kabl od PATA drajvova (HDD, CD…) jer ima malu kapacitivnost, ali sam ja uzeo pravi koaksijalni kabl sa rasturenog Sony WM-2 vokmena, te ga zalemio. Žice koje nose signal su prilično tanke i trebalo je rada da se to ostvari.

Sa strane pojačavača fleksibilni kabl ide u specijalni konektor. Naravno, zamenski kabl nije mogao da ide u njega, ali sam iskoristio pinove pomoću kojih je on zalemljen za ploču i jednu test tačku (za masu), te praktično rešio problem.

Na kraju, mali plavi WM-DD22 ponovo je udahnuo enegiju iz baterija i veselo nastavio da svira.

Comments are closed.