Branko Nojković: Moja audio priča (11)

Submitted on: 22 окт 20

Website Address:

Category: Blog: Branko Nojkovic

Website Rating:

Author's Description:

DODATAK za 10-tu EMISIJU

 

PREDLOG KONFIGURACIJA IZLAZNOG STEPENA U CLASS-A:

 

 1. Emiter follower (common collector) Output Stage.
 2. CFP Output Stage.

 

Prema već pomenutoj Table 9.2 (sl. 47a010a):

iz knjige D. Self-a, VI ed., vidi se da od svih predloženih konfiguracija najmanji THD imaju dve gore predložene konfiguracije, pri čemu CFP ima manji THD. Autor ovog sinopsisa se zbog toga opredelio za CFP konfiguraciju, iako ona, sa druge strane, predstavlja veći izazov jer je sklonija oscilovanju na višim učestanostima pod odredjenim okolnostima, pa se mora o tome pri projektovanju, simulaciji i pravljenju prototipa voditi računa. O svemu ovome će biti malo više reči kasnije.

 

 • L.S.N. (Large Signal Nonlinearity) – i posledice po dizajn

U 10-tu emisiju, kod minutaže 1:37:17 bi trebalo dodati sledeće reference:

  1. Douglas Self: „Load-Invariant Power Amplifiers“, Part 1, audioXpress 3/02, p. 28 – 31
  2. Douglas Self: „Load-Invariant Power Amplifiers“, Part 2, audioXpress 4/02, p. 40 – 47

kao i sl. 47a010c (audioXpress 3/02, Fig. 3, p. 30):

Sada uživo prevoditi pojedine delove teksta iz ova dva članka i kako šta nailazi ilustrovati sledećim slikama, tabelama ili šemama:

 

 • Na monitoru, iz audioXpress 3/02 u PDF-u, prikazati:

TABLE 1, p.28. – mehanizmi izobličenja – sl. 47a010d.:

 • Zatim:
  1. Fig. 1, audioXpress 3/02, p. 28 – PDF
  2. Fig. 2, audioXpress 3/02, p. 29 – PDF
  3. Fig. 3, audioXpress 3/02, p. 30 – PDF ili sl. 47a010c. (prikazano gore),

 

gde se vidi dodavanje ekstra izl. tranz. u paralelu sa slave tj. izl. tr. u CFP, ili za E.F.

 • Videti:

34a – KRELL KSA-50,:

ali da mirna struja i napon budu smanjeni i proračunati za dvostruko manju snagu (oko 25W), pri čemu bi svaki izl. tr. imao 1/2 mirne struje za 25W.

NE ZABORAVITI emiterske otpornike (0.1 – o.47 Ohms) radi jednake distribucije struje u oba izl. tr.:

Fig. 12, audioXpress 4/02, p. 42 – PDF

 

 • Tabela često  korišćenih bipolarnih izl. tranz. (grupisano prema uticaju na LSN), sl. 49.:

Pri kraju str. 31, audioXpress 3/02, prikazati:

Figure 27, page 15 (page 36 u original u, Word) iz: Hephaistos (G. Perrot) – L’Audiophile 29/1983, Fig.27., i sl. 47a010.:

iz:

  1. Hephaistos (G. Perrot) – L’Audiophile 34/1985, Fig. 31. i Fig. 34., iz reference:
  2. Hephaistos: „L’etage de sortie de l’amplificateur, 1re partie: quelques reflections theoriques“, L’Audiophile No. 29, Sept. 1983, Fig. 27, p. 36 (pogledati tekst u Word-u str. 15).
  3. Hephaistos: „L’etage de sortie de l’amplificateur, 3re partie: experimentation et mesure des solutions classiques „, L’Audiophile No. 34, Jan. 1985, Fig. 31, p. 18, et Fig. 34, p. 19. (pogledati tekst u Word-u).

Comments are closed.