Novosti…

(Update: 4th of April 2020.) U svemu lošem treba pokušati pronaći nešto dobro – mada se nekada ne može, ali hajde da probamo… Virus nas je zatvorio u kuće i rešio sam da višak slobodnog vremena iskoristim na više načina, od kojih je jedan popravka dekova koji dugo stoje kod mene i čekaju lepša vremena. […]